Na de 8ste ronde waren wij ook eindelijk veilig, Schaakwoude was dat al veel eerder maar kon ook al niet meer promoveren; kortom een wedstrijd waar behalve persoonlijk succes niks meer op het spel stond. Bovendien was het eigenlijk veel te mooi weer om te schaken. De vorige keer dat we er waren was er het er bij een lentezonnetje al warm binnen, nu was het zomers weer. Alles bij mekaar niet echt een setting om er eens goed voor te gaan zitten.

Om half 11 het telefoontje van Vincent: gezien de situatie thuis ziet hij liever af van de reis naar Damwoude. Gezien het belang van de wedstrijd nemen we de eerste 0 voor lief.

Bernard verwachtte wit, maar kreeg zwart. Niet dat het de voorbereiding enorm verstoorde, die was er niet namelijk. De score met zwart was dit seizoen om te huilen en die werd er niet beter op. Al snel na de opening werd de verkeerde afwikkeling gekozen en de problemen werden onoverkomelijk. Afgelopen 2 rondes werd blijven rommelen nog beloond, deze keer niet.

Wiebe kon ook al vrij snel genieten van het weer maar wel met een overwinning op zak. Na de opening en wat kleine schermutselingen dacht Wiebe het winnende plan te hebben gevonden. Dit pakte hij enthousiast aan en miste de fraaie weerlegging van zijn aanpak. T leek erop dat zijn tegenstander de aanval over zou overnemen maar nu werd hij te enthousiast en ging pardoes mat op de onderste rij.

De overigen maakten er wel een serieuze schaakmiddag van; lange tijd was de afloop nog onduidelijk. Thale kwam probleemloos uit de opening. Een complex middenspel ontstond met alles nog op het bord. Niks aan de hand totdat Thale zo maar een cruciale pion weggaf. De stelling stortte in en niet veel later de overgave.

Rienk kwam met ruimtevoordeel uit de opening maar zijn tegenstander verdedigde nauwkeurig. Rienk kon weinig uitrichten. Plots was er tot Rienks verbazing de remiseclaim op basis van drie keer dezelfde stelling. Dit bleek te kloppen.

Vrijwel gelijktijdig kwam Johanan ook remise overeen. Na een enorme onnauwkeurigheid in de opening die niet werd afgestraft ging de partij gelijk op. Johanan verloor echter ergens een pion en leek even een lastig eindspel te hebben. Zijn tegenstander koos echter niet voor de lastigste voortzetting zodat remise alsnog vrij eenvoudig te bereiken was.

Nog twee die-hards: Peter en Olaf. Eerst Olaf, die had een prettige stelling na de opening maar ook lastig om vooruitgang te boeken. Tijdens de tijdnoodfase nog steeds ingewikkeld met allerlei penningen en aftrekschaakjes. Na die fase stond Olaf echter wel materiaal achter en nog steeds gedonder met penningen. Dit was helaas niet meer te houden. Peter leek fijn uit de opening te komen maar er waren maar weinig aanknopingspunten. Langzaamaan wist zijn tegenstander zijn stukken te verbeteren, met name over de witte velden. Net op het moment dat we ons serieus zorgen gingen maken over de stelling van Peter zag zijn tegenstander een aftrekschaak over het hoofd en werd de dame buit gemaakt.

Slechts 4 matchpunten dit seizoen, vaak net aan de verkeerde kant van de streep maar wel handhaving. Met name Thale, Vincent en Bernard zullen meer van dit seizoen hebben verwacht. Daar staan de fraaie resultaten van Rienk en met name Peter (7 uit 9 met een TPR van 2240) tegenover. Volgend seizoen allemaal maar zo'n score!

 

Voorstel Nosbo externe competitie

Begin april presenteerde het bestuur van de Nosbo het voorstel aangaande de externe competitie voor het seizoen 2018/2019. Het gehele voorstel staat te lezen op de Nosbo-site.

Al lezende roept de inhoud van het voorstel de nodige reacties op. Uiteraard zullen er vele verschillende reacties en meningen zijn, dit ingekleurd vanuit persoonlijke of clubmotieven. De Nosbo had aangeven bij de slotronde van de promotie- en eerste klasse nog een soort van enquête te gaan houden, dit om de meningen van spelers te peilen. Enerzijds natuurlijk prima omdat je dan (als iedereen het invult en inlevert) tot maximaal 208 reacties zou gaan komen, anderzijds zal de inhoud van een vragenlijst dermate goed moeten zijn om daadwerkelijk tot een goede analyse te kunnen komen. Als ooit wetenschappelijk opgeleide volgens mij een hele kunst. Persoonlijk vind ik het jammer dat een groot deel van de spelers van de tweede klasse (minimaal 72 spelers) en een klein deel van de viertallen (de spelers die niet in de hogere klassen spelen), maar ook de huidige KNSB-spelers (maar hoeveel willen volgend seizoen daadwerkelijk ook doordeweeks gaan spelen?) weinig tot niet aan bod kunnen komen om hun reactie te geven. Ik vermoed namelijk dat er maar weinig spelers op het beschikbaar gestelde emailadres hun mening zullen gaan geven.

Opmerking: de aangekondigde peiling/enquete is er bij mij weten niet geweest tijdens de laatste speelronde van de promotie- en eerste klasse.

 

Blijft over het voorstel hetgeen mij toch verleidt tot enige persoonlijke (en dus niet club of bestuurs) opmerkingen:

Teamgrootte: De huidige opzet met achttallen in de promotieklasse en 1e klasse kraakt in zijn voegen. Alleen de grote en sterke stadsclubs slagen er nog in om meerdere achttallen op de been te brengen. De competitie beslaat nog maar drie klassen met in totaal 26 achttallen. Verontrustender is, dat in de tweede klasse inmiddels nog maar 12 teams van zes (!) over zijn. Steeds meer clubs krijgen het niet of nauwelijks voor elkaar om een representatief achttal, alleen grote stadsclubs lukt dit nog, en het bestuur vreest dat als we vasthouden aan achttallen, er over enkele jaren alleen nog in de steden geschaakt zal worden.

Opmerking/reactie: herkenbaar en grotendeels mee eens, alleen wat is er mis mee als een club maar één achttal heeft. Belangrijker is of er genoeg invallers beschikbaar zijn. Bij een club met bijv. slechts 10 leden is een achttal inderdaad niet haalbaar (maar ook twee viertallen dan niet), maar bij een club met bijv. 16 leden prima (naast het achttal zou er nog een viertal geformeerd kunnen worden). Het is aan de betrokken leden of zij hun toegezegde aanwezigheid en/of invalbeurten ook echt waar kunnen maken.

Opmerking/reactie: wat is de definitie van representatief? Gaat het er dan om dat het ratingverschil tussen de hoogste ratinghouder en de laagste ratinghouder bijv. slechts 150 punten is of mag een verschil van 600 ratingpunten ook?

Alternatieven zijn zestallen en viertallen.

A1: Viertallen zijn wel het minimum, ook handig gelet op de mogelijkheid om met 1 auto naar een uitwedstrijd te reizen, maar we kennen allemaal wel voorbeelden van 4 en 6-tallen die zo'n reis met  3 of meer auto's deden, om heel plausibele redenen. Een ander voordeel van viertallen is dat met dezelfde hoeveelheid spelers een competitie met 50 tot 100% meer teams gemaakt kan worden ten opzichte van een zes- of achttallencompetitie. Dat komt de gelijkmatige spreiding van speelsterkte en beperking van reisafstanden ten goede.

Opmerking/reactie: wederom hangt het af van de vraag of er genoeg invallers beschikbaar zijn. Bij een club met tien leden maakt het niet uit of er een achttal is of twee viertallen tenzij er duidelijke regels zijn over invalbeurten. Hoe vaak mag viertal B invallen bij viertal A en hoe vaak mogen spelers 9 en 10 dan invallen? Plan (zie verderop) is om alle wedstrijden te gaan spelen in dezelfde week, dan maar te hopen dat de viertallen niet gelijktijdig moeten spelen en je dus ook in dezelfde week twee keer mag spelen (in je eigen team en als invaller).

Opmerking/reactie: wat is de definitie van gelijkmatige spreiding van speelsterkte. Zie mijn eerdere opmerking boven. Bepaalt de club wie er in welk team speelt (met dus de kans op ook grote ratingverschillen, neem afgelopen seizoenen KroKo als voorbeeld) of bepaald de Nosbo het maximale verschil in rating?

Opmerking/reactie: er is geen lineair verband tussen grootte van teams en beperking van reisafstanden. Met een achttal of viertal van Hoogezand naar Leek maakt toch echt niet uit. Of is het plan dat bijv. HSP alleen maar gaat spelen tegen vd Linde, Kruit, Ter Apel e.d.? Juist het spelen tegen alle mogelijke teams is leuk en aantrekkelijk.

Een veel genoemd nadeel van viertallen is dat wedstrijden bij de eerste winstpartij eigenlijk al beslist is, bij een 1½-½ tussenstand kan de voorliggende partij met grote kans op succes kunnen proberen de resterende partijen naar remise uit te schuiven. Maar dat noemen anderen weer puur psychologisch. Er kan aan gedacht worden om een alternatief puntensysteem aan de competitie te verbinden. Er zouden dan 3 punten op het spel kunnen staan, die volledig naar het winnende team gaan. In het geval van een 2-2 gelijkspel zou er dan gevluggerd kunnen worden om het extra punt.

Opmerking/reactie: bij een viertal (denk ook aan de bekerwedstrijden) wordt er vaak veel meer gerekend, inderdaad helemaal als er ergens al een beslissing is gevallen. Het spelen op remise krijgt dan meer de overhand dan bij grotere teams omdat het nu eenmaal makkelijker is om drie borden te volgen dan bijv. vijf of zeven.

Opmerking/reactie: het voordeel van het alternatieve puntensysteem gaat aan mij voorbij. Om vluggeren bij een 2-2 gelijkspel staan veel spelers niet te wachten, het wordt daardoor alleen maar later op een doordeweekse avond. Dit is juist voor veel spelers een reden om minder te gaan schaken.

A2: Zestallen zijn wat het bestuur betreft wel het maximum en dan nog alleen op de hoogste één, of twee niveaus. Ook in dit geval voorziet het bestuur nog een groei van het aantal teams en iets evenwichtiger samengestelde teams. Maar het risico dat kleine clubs ten onder gaan, blijft groot. Ook is er een belemmering om door te groeien, als het aantal clubleden niet parallel loopt met de sterkte van die leden. De tweede klasse blijft altijd het maximaal bereikbare, als er geen andere leden bijkomen. Veel mensen zullen wel meer een wedstrijdgevoel hebben bij een zestal, omdat het resultaat op één bord niet direct psychologisch beslissend is.

Opmerking/reactie: ik herhaal mijn opmerking over de evenwichtiger samengestelde teams, wat wordt hiermee bedoeld? Bij kleinere clubs heb je niet te kiezen en is het ratingverschil nu eenmaal vaak groter. Ik ben het ermee eens dat de kans aanwezig is dat kleinere clubs ten onder gaan, maar mis wederom een lineair verband met teamgrootte. Kleine clubs gaan ten onder aan zaken als lage opkomst intern en daardoor steeds tegen dezelfde spelers spelen, vergrijzing, internetschaak e.d. Bij een club met bijv. 20 leden zijn verschillende combi’s van teamgrootte mogelijk, wat is het voordeel van vier viertallen boven twee achttallen? Het gaat om betrouwbaarheid in opkomst en genoeg mogelijke invallers.

Bestuursvoorstel: Het bestuur is voorstander van een volledige viertallencompetitie. Vooral omdat naar verwachting het aantal competitieteams daardoor fors kan oplopen, maar ook omdat er daardoor, zeker op lager niveau, een meer regionale competitie kan worden ingericht dan de laatste jaren. Ook zullen de teams dan evenwichtiger zijn, waardoor de strijd op het bord ook leuker wordt.

Opmerking/reactie: wat wordt bedoeld met een meer regionale competitie, de Nosbo in zijn geheel is toch al regionaal?

Opmerking/reactie: dit voorstel maakt het spijtig voor de spelers die al jarenlang bij elkaar in het team spelen. HSP 2 speelt al langdurig met dezelfde meer dan vier basisspelers, een aantal teams dat ook gezelligheid belangrijk vindt gaat uit elkaar vallen.

B. Speelschema: Met een naar verwachting (veel) groter aantal clubs en spelers dat zowel zaterdag- als doordeweekse avondcompetitie speelt is het bestuur van mening dat de avondcompetitie in 1 week per 'maand' gespeeld moet worden, zoveel mogelijk tussen de 'KNSB-weekenden' in. Dus niet meer aparte speelweken voor Hoofd-, 1e, 2e etc. klasse. Zo blijft er ruimte voor (NOSBO- /KNSB-)bekerwedstrijden en andere activiteiten op de clubavond.

Opmerking/reactie: dit is alleen haalbaar als teams niet gelijktijdig hoeven te spelen. Juist de huidige verdeling over de weken maakt invallen in andere teams mogelijk.

Samenvattend valt er veel te zeggen over het voorstel, sommigen zullen het misschien met mij eens zijn en anderen totaal niet. Het is uiteraard aan de individuele leden en clubs om tot eigen en gezamenlijke standpunten te komen.

Als laatste opmerking: eigenlijk missen we nu het oude forum op de Nosbo-site. Destijds er volledig terecht afgehaald, maar het instellen van een tijdelijk forum ter verdere beeldvorming en discussie zou best aardig zijn. 

Speellocatie

Schaakclub HSP speelt in wijkgebouw de Kern in Hoogezand

Adres: Rembrandtlaan 72A, 9601 XD Hoogezand

Telefoonnummer: 0598-393934

Speelavond: donderdagavond, het seizoen loopt van september t/m mei

Jeugd: 18.30-19.30 uur

Senioren: 19.45-00.00 uur

HSP/Veendam 1 speelt de KNSB-thuiswedstrijden op zaterdag: 13.00-19.00 uur

HSP/Veendam 2 en HSP/Veendam 3 spelen de Nosbo-thuiswedstrijden op donderdag: 19.45-00.00 uur