In de tweede ronde van de Nosbo hoofdklasse B werd een onverwachte maar terechte nederlaag geleden tegen het eerste team van Het Kasteel. De uitslag doet meer spanning vermoeden dan er was, de nederlaag had makkelijk iets hoger uit kunnen vallen.

In chronologische volgorde langs de borden:

Het Kasteel kwam op voorsprong door een nederlaag van Johanan met wit aan bord 2 (0-1). Hij schrijft zelf:
Ik snoepte in de opening een pionnetje mee, maar opponent had duidelijk compensatie. Ik had ingeschat me los te kunnen wurmen met zorgvuldig spel en in een goed eindspel met pluspion te komen. Dat was echter optimistisch, want net toen de stelling dichtgeschoven werd en ik tijd leek te hebben voor het voltooien van de ontwikkeling met b3 en Lb2 overzag ik een monsterlijk sterk plan om zwarts zwartveldige loper ook op de h8-a1 diagonaal te zetten middels g6 en Lg7. Ondanks het hebben van 2 extra zetten en verschillende verdedigingsplannen was stuk of kwaliteitsverlies niet te voorkomen. Geen goede partij van mij dus, maar wel van mijn tegenstander!

Het eerste halfje werd behaald door Peter, met zwart aan bord 1 (0,5-1,5). Hij nam het remiseaanbod van zijn tegenstander aan, mede vanwege dreigende tijdnood.

Erwin won daarna met zwart aan bord 7, daarmee de wedstrijd in evenwicht brengend (1,5-1,5). Na de opening ontstonden snel tactische complicaties waar Erwin met materiaalwinst uit kwam. Hij meldt zelf:
Al snel na de opening ontstond een ingewikkelde stelling, waarin beide spelers niet altijd de beste zet konden vinden. Uiteindelijk kon ik door een penning een stuk winnen waarna de partij vrij snel beslist was.

Behoorlijk laat op de avond volgde daarna weer een remise, behaald door Olaf, met wit aan bord 4 (2-2).
Hij doet zelf verslag:
Deed een bekend schijn stukoffer in de opening. Dit kostte mijn tegenstander na Lh5+ de rokade. Ik kon zijn koning op d8 houden, kreeg mooie velden in handen maar kon niet echt een beslissende doorbraak vinden met bijvoorbeeld een pionoffertje om open lijnen te creëren. Zwart kreeg tegenspel op de damevleugel en nam enigszins dubieus op a2 met de dame. Hierdoor raakte de dame in het nauw maar ook hier was voor wit geen beslissend voordeel te halen. In die ingewikkelde stelling bood hij met 30 seconden voor mij tegen 4 minuten van hem remise aan. Ik stond ook nog altijd mijn geofferde pion achter en kon dit niet weigeren, natuurlijk ook niet wetende dat we een halfje tekort zouden komen. In de analyse bleek dat een eventueel eindspel hem meer kansen bood dan mij. Het aanvaarden was stelling-technisch derhalve geheel gerechtvaardigd.

Misschien wel het breekpunt van de wedstrijd kwam daarna aan bord 8, waar Arjen met wit verloor na aanvankelijk prima te hebben gestaan (2-3).
Arjen kwam in het middenspel een pion voor te staan. De stelling leek daarmee gunstig, maar hij onderschatte de aanval van de zwartspeler die volgde. De witte koning kon door Arjen niet correct uit de gevarenzone gemanoeuvreerd worden met mat en dus een nederlaag als resultaat.

Ondertussen tekende de nederlaag zich al af: Wiebe stond gelijk, terwijl Frits en Sander beide tegen bedenkelijke stellingen aankeken.

Frits was een groot deel van de avond aan het verdedigen, met zwart aan bord 5. Wit kon geen beslissende klap vinden, waardoor het toch nog remise werd (2,5-3,5). Frits bericht zelf:
Ik kwam behoorlijk onder druk te staan en verloor een pion. De aanval werd afgewend en er ontstond een stukkenruil. Het eindspel van gelijke lopers met een pion minder leidde uiteindelijk tot remise.

Daarna moest Wiebe in remise berusten, met zwart aan bord 3 (3-4). Hij leek in het middenspel langzaamaan de overhand te krijgen, maar dat kwam er uiteindelijk niet uit.

Net als tegen ESG was Sander als laatste bezig, met wit aan bord 6. De zwartspeler was met licht voordeel uit de opening gekomen, maar speelde het daarna misschien te voorzichtig, waardoor wit wat actiever kon worden en de stelling in evenwicht kon brengen. Beide spelers verbruikten veel tijd, met wederzijdse tijdnood tot gevolg. Door onhandig manoeuvreren verloor wit een pion, en na afruil van de nodige stukken ging zelfs een tweede (rand)pion verloren. Met voor beiden een paard en ongelijke loper, maar met twee pionnen meer voor zwart leek een nederlaag op komst. Wit kon een ruil van de paarden afdwingen, gevolgd door een koningswandeling en het opeten van de gevaarlijke vrijpion op a4. Het hielp dat de zwarte koning veel tijd nodig had om vanaf veld h7 actief te worden. Wit kon hierdoor een soort vesting innemen waar met ongelijke lopers niet door te komen was. Daarmee ontsnapte wit met remise (3,5-4,5). De eindfase werd gespeeld met weinig tijd op de klok, wat vermoedelijk bij zowel wit als zwart tot onnauwkeurigheden heeft geleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speellocatie

Schaakclub HSP speelt in wijkgebouw de Kern in Hoogezand

Adres: Rembrandtlaan 72A, 9601 XD Hoogezand

Telefoonnummer: 0598-393934

Speelavond: donderdagavond, het seizoen loopt van september t/m mei

Jeugd: 18.30-19.30 uur

Senioren: 19.45-00.00 uur

HSP/Veendam 1 speelt de KNSB-thuiswedstrijden op zaterdag: 13.00-19.00 uur

De Nosbo-thuiswedstrijden zijn op donderdag: 19.45-00.00 uur